Retten til å være i fred / Licence To Chill (e-bok)

SALGSPRIS Pris kr 350,00 VANLIG PRIS

Retten til å være i fred / LicenceToChill (LTC) er noe for deg som (også) er over middels interessert i retten til å være i fred. Håpet er at arbeidet - som "forankrer" retten til å slappe av juridisk - kan være til opplysning og glede for lesere både med og uten juridisk bakgrunn. LTC sendes gratis og med lysets hastighet (altså elektronisk). Arbeidet omfattes av åndsverkslovens bestemmelser.