Bakgrunn

LicenceToChill og ChillBill springer ut av en ikke ubetydelig motstand og aversjon mot stress og mas. Min første hengekøye kjøpte jeg på Roskilde i 1996. Dette skulle bli foranledningen til HengekøyasVenner, Hengekøyemannen, ClubHamacas, Laidback, Laidbag, LaidbackLounge, ChillBill, ChillBillLounge, ChillZone, ChillBuzz, DjHamacas og LicenceToChill - det har tidvis blitt litt mye, men det har hele veien handlet om viktigheten av å slappe av.

Virksomheten er i dag er organisert innenfor selskapet Laidback LicenceToChill, med ChillBil som varemerke og gallionsfigur. Som en konsekvens av alle de føringer ansatte fører med seg driver jeg virksomheten ganske alene. En videre utbredelse av ideen om viktigheten av å slappe av forutsetter neppe et massivt salg av sittesekker og hengekøyer. Uansett hvordan det måtte forholde seg; med "åpent etter avtale" og fravær av ansatte blir det mer tid til det som er viktig for meg - å slappe av. Produksjonen finner i stor grad sted på Hamar og nettbutikken er min viktigste salgskanal (tidligere domener/nettsteder som hengekoye.com, laidback.no, licencetochill.no, laidbag.no er i dag avløst av chillbill.no).

Rettsfilosofi og skateboard har hele tiden fulgt undertegnede, og etter hvert har de blitt deler av konseptet. Min master hadde tittelen Licence to chill / Retten til å være i fred. Dette var et menneskerettslig arbeide. Skateboardet, min andre store lidenskap, illustrerer ChillBills samfunnsmessige funksjon; ChillBill inviterer på tvers av samfunnets stress og mas til avslapning.

 

  

Tom Madslangrud, Laidback Licence To Chill AS, PB 575 Sentrum, 0105 Oslo - tel. ++47 924 96 811 - tom@chillbill.no.