CHILLBILLL, din CHILL- OG AVSLAPNINGSARKITEKT..

Det er vel neppe noe overdrivelse å hevde at jeg har hatt et særlig fokus på hvordan legge til rette for avslapning. Virkemidlene har vært mange alt fra hengekøyer, sittesekker, sovemasker, ingredienser i øl til rettslige analyse av Grunnloven.

Etter at jeg fikk kallet - forfekt viktigheten av å slappe av i 1996 - stiftet jeg Hengekøyas Venner i 1999. I 2005 lanserte jeg samfunnsbevegelsen LicenceToChill, samtidig som jeg så smått begynte med sittesekker, med egen norsk produksjon på Hamar i 2009. I 2008 tok jeg bevegelsen ut på hjul, med Akershus fylkeskommunes gamle bokbuss. Den 11/11/11 utnevnte jeg ChillBill som bevegelsens høye beskytter og i 2013 fikk ideene et flytende uttrykk med et eget ChilllBill-øl. I 2015 skrev jeg master-oppgaven "Retten til å være i fred / Licence to chill". Virksomheten har siden 2009 vært organisert innenfor selskapet Laidback licence to chill AS, som  avsløste enkeltmannsforetaket Hengekøyemannen. Jeg tar og har tatt stress og avslapning på alvor.

Gjennom årene, og kanskje særlig i forbindelse med arrangement og events, har jeg tenkt mye på hva som skal til for at en setting skal bli avslappet. Og selv om jeg nok alltid har hatt en særlig bevissthet knyttet til både ytre og indre stressfaktorer, herunder hvordan disse elimineres/reduseres, har disse øvelsene virket skjerpende.


Enten det gjelder en provisorisk utekino på Rådhusplassen eller en privat kjellerstue, et bibliotek eller en lesekrok hjemme, en ungdomsklubb eller et eldrehjem, et landstreff for russen eller et ammerom på et kjøpesenter, et stramt kontor/møterom eller et utested, ekstrem-sport eller yoga, country-festival
Jeg tar det meste i betraktning; lyd, lys, farger, overflater, temperatur, karakter, kjemi, plassering, generelle vibber, eksponering, risiko, ergonomi, komfort, bekledning, vær, adkomst, smitterisiko og sanitære forhold. ((og det er ikke alltid nødvendig, kanskje det heller ikke er tilstrekkelig - med typiske chille produkter som hengekøyer eller sittesekker, selv om de som oftest vil være hensiktsmessige remedier.


Trenger du råd rundt hvordan legge til rette for avslapning - uansett ramme - har du endelig funnet den rette. Jeg lager gjerne en plan for deg/dere. Og trengs det fysiske produkter, feks hengekøyer puter e.l. har jeg gode kontakter og kan skaffe det aller meste. I tillegg har jeg altså en en egen norsk produksjon av sittesekker, og verdens beste hengekøyer fra Mexico.

Ta kontakt for tilbud!

Mitt konsulenthonorar er kr. 1000,-/time

BILDER fra Akershus festning, første hengekøyetreff, kjøpesenter, bibliotek, festival,

Arne Næss, utekino foran rådhuset i Oslo, Posthallen, Kunstnerens hus, ifbm med VM på skansen, i Holmenkollen (flere ganger), Engø gård, Litteraturfestivalen, parking til park, Kulturnatta, Deihmanske, Operaen, parking til park, m.fl. Foredrag? Parking to park. bildene taler for seg),

Historien og erfaringen har nå blitt mitt viktigste fortrinn, etterhvert som konkurransen hardner til..jeg har bistått ved tilrettelegging for chill ifbm: -møterom -spillerom -hoteller -det offentlig rom (parking til park) -festivaler -fester -festivaler. I disse sammenhenger har jeg tenkt på avslapningstriggende omgivelser og forutsetninger (lys, ventilasjon, temperatur, lyd, beliggenhet, «regler (skoforbud, slipsforbud, mobilforbud)»generelle vibber).

Jeg har avtaler med leverandører og spiller på mange strenger, og ikke nødvendigvis bare produkter hengekøyer etc, mye som kan gjøres for å legge til rette for løs snipp, knep, grep, ordninger, «regler». Har også muligheten til å autorisere, husk jeg dro i gang bevegelsen licence to chill, fikk denne på hjul, slapp en høy beskytter for bevegelse og skreve en master under tittelen licence to chilll. og firmaet heter laidback licence to chlll
-konsept/fraser/uttrykk.